Haberler

YÖK Destek Bursu


Jeofizik Mühendisliği Bölümlerini tercih edecek öğrencilere “YÖK Destek Bursu” verilecektir. Şartlar: a) T.C. vatandaşı olmak. b) ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan 2018-YKS sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak. c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak. ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak. d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak. Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2018 yılı için aylık 700 TL (12 ay boyunca) “YÖK Destek Bursu” verilecektir. 2019 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. “YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye Yükseköğretim Kurulu’nun internet sayfasında yer alan http://www.yok.gov.tr/documents/10279/40281437/Y%C3%96K_Destek+Bursu_Usul_Esaslar.pdf adresinden ulaşılabilecektir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors