Program Çıktıları

Program Çıktıları

• Temel bilimler ve Jeofizik mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimiyle kuramsal ve uygulamalı olarak problem çözme ve çözümleri analiz edip yorumlayabilme...

• Karmaşık yeraltı problemlerini belli kısıtlar altında modelleme ve etik kurallara bağlı olarak ülke ekonomisine kazandırma...

• Jeofizik mühendisliğinin yeraltı arama ve araştırmalarında gerekli olan modern cihaz ve ekipmanlarını kullanma...

• Jeofizik mühendisliği problemlerinin araştırılması için etüt aplikasyon projesi geliştirme, laboratuar ve arazi ortamında veri toplama ve verileri işleme...

• Yer bilimlerinde disiplinler arası çalışmalara katılma...

• Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve en az bir yabancı dili kullanabilme...

• Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olma, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme...

• Mesleki ve etik kurallara uyma ve sorumluluk bilincine sahip olma...

• Girişimci, proje geliştirme ve yönetme becerisi ve farkındalık oluşturma...

• Jeofizik mühendisliği uygulamalarının hukuksal süreçlerini bilme, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve çevre sorunları duyarlı olma...
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors