Misyon - Vizyon

Misyon

Bölümümüzün temel görevi evrensel boyutlarda bilgi üretmek ve paylaşmaktır. Temel yöntemlerin yanı sıra, sürekli gelişen teknolojinin Jeofizik Mühendisliğine sunduğu yeni yöntem ve cihazları eğitim politikasına dahil ederek, öğrencilerine uygulamalı jeofizik, sismoloji ve tektonik dahil olmak üzere, kaynak araştırmalarını içeren jeofizik konularını öğretmek. Bunun alt yapısı için gerekli olan matematik, fizik ve temel jeoloji bilgilerini vermek ve öğrencilerine devlet ve özel sektörde profesyonel kariyer yapmaya hazırlamak. Uygulamalı Jeofizik yöntemleriyle, yeryuvarının fiziksel alanlarındaki değişimlerin ölçülmesi, bu ölçü değerlerinin işlenmesi, yorumlanması ile maden, petrol, doğalgaz, yer altı suyu, arkeolojik kalıntıların yerlerinin belirlenmesi konularına hakim mühendisler yetiştirmek. Ayrıca; ekonomik minerallerin bulmasının yanı sıra yol, bina, baraj, tünel gibi yapılar için temel araştırmaları yapabilecek biçimde mühendislik konularını öğretmek Depremlerin oluşumu, etkileri ve sonuçları konusunda yeterli bilgi birikimine sahip afet yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri, uydu verilerini kullanabilme olgunluğa erişmiş, donanımlı, katılımcı, özgürce araştıran, sorgulayan, ekip çalışması yapabilen, sözlü yazılı iletişim kurabilen toplumsal sorunlara duyarlı, mesleki etiğe saygılı, çağdaş mühendisler yetiştirmektir.


Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde çağdaş, nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma yaparak adından söz ettiren en başarılı kurum olmak, tektonik yönden aktif olan ülkemizde deprem olgusuna yönelik çalışmalarda en ön sırada yer almak, Jeofiziğin her alanında veri toplama, yorumlama ve modelleme becerisine sahip olan lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde Jeofizik Mühendisleri yetiştirmektir."
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors