Başlıksız Belge
PROJELER
 

Destekleyen Kuruluş : AFAD
Konu : Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayit Istasyonlarinin Zemin Parametrelerinin Belirlenmesi
Ekip : Prof. Dr. Cengiz Kurtuluş, Doç. Dr. İbahim Sertçelik, Doç. Dr. Fadime Sertçelik
Başlangıç Tarihi : 01 Ocak 2016
Bitiş Tarihi : 01 Ocak 2017
 
Destekleyen Kuruluş : TÜBİTAK
Konu : Orta Anadolu Bölgesinin Litosfer Yapisinin Bouguer Gravite Verileri Ve Izostazik Analizlerle Arastirilmasi
Ekip : Doç. Dr. Bülent Oruç, Doç. Dr. Ergin Ulutaş
Başlangıç Tarihi : 1 Aralık 2015
Bitiş Tarihi : 1 Aralık 2017
 
Destekleyen Kuruluş : TÜBİTAK
Konu : Kocaeli- Gölcük- Degirmendere Beldesi Kentsel Afet Risk Yönetimine Dair Tehlike H.1 Analizinin Saptanması Projesi
Ekip :
Başlangıç Tarihi : 2012
Bitiş Tarihi : 2014
 
Destekleyen Kuruluş : AVRUPA BİRLİĞİ
Konu : Marmara Supersite
Ekip : Şerif Barış
Başlangıç Tarihi : 2012
Bitiş Tarihi : 2015
 
Destekleyen Kuruluş : Belediyeler
Konu : Mikrosismik aktivitelerin ve hidrotermal etkilerin küçük depremlerle ilişkilendirilmesi:ArNET
Ekip : Heiko Woith, Şerif Barış, Berna Tunç, Deniz Çaka
Başlangıç Tarihi : 2012
Bitiş Tarihi : 2017
 
Destekleyen Kuruluş : TÜBİTAK
Konu : Kuzey Anadolu Fay Sistemi , Geyve-Gemlik Arasındaki Bölgenin Tektonik Geometrisinin, 3-Boyutlu Derinlik-Hız Yapısının Jeolojik Ve Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi
Ekip : Şerif Barış, Ömer Feyzi Gürer, Bülent Doğan, Metin Aşçı, Türker Yas, Deniz Çaka
Başlangıç Tarihi : 2005
Bitiş Tarihi : 2008
 
Destekleyen Kuruluş : AVRUPA BİRLİĞİ
Konu : Microseismic acitivty, fluid interaction of Armutlu and surrounding regions
Ekip : Heiko Woith, Şerif Barış
Başlangıç Tarihi : 2005
Bitiş Tarihi : 2008
 
Destekleyen Kuruluş : Belediyeler
Konu : Yeniköy, Gölcük, İhsaniye ve Hisareyn Belediye Sınırları İçinde Kalan Afete Maruz Bölge Olarak Nitelendirilmiş Alanın Yerleşime Uygunluk Çalışması
Ekip : Mithat Fırat ÖZER
Başlangıç Tarihi : 2007
Bitiş Tarihi : 2010
 
Destekleyen Kuruluş : TÜBİTAK
Konu : İzmit ve civarının CBS tabanlı Sismik Mikrobölgelemesi Projesi
Ekip : Mithat Fırat ÖZER, Tahir Serkan Irmak, Ergin Ulutaş, Fadime Sertçelik, Metin Aşçı
Başlangıç Tarihi : 2000
Bitiş Tarihi :
 
Destekleyen Kuruluş : BAP
Konu : KOCAELİ’DE FARKLI LİTOLOJİLERDE YERALAN KAYALARI FİZİKSEL VE MÜHENDISLIK ÖZELLİKLERİNİN ULTRASONİK YÖNTEMLE BELIRLENMESI
Ekip : Cengiz Kurtuluş, Fadime Sertçelik, İbrahim Sertçelik
Başlangıç Tarihi : 2015
Bitiş Tarihi : 2016
 
Destekleyen Kuruluş : BAP
Konu : Umuttepe civarının jeolojik, jeofizik ve jeoteknik incelenmesi ve deprem hasarlarının tahmini
Ekip : Cengiz Kurtuluş, Fadime Sertçelik, İbrahim Sertçelik
Başlangıç Tarihi : 2010
Bitiş Tarihi :
 
Destekleyen Kuruluş : BAP
Konu : Nicomedya şehrinin kalıntıları Üzerinde Arkeojeofizik çalışmaları
Ekip : Mücella Canbay, Cengiz Kurtuluş
Başlangıç Tarihi : 2004
Bitiş Tarihi :
 
Destekleyen Kuruluş : BAP
Konu : Armutlu Yarımadası Doğusunun Paleomanyetizması
Ekip : Mücella Canbay, Cengiz Kurtuluş
Başlangıç Tarihi : 2003
Bitiş Tarihi :
 
Destekleyen Kuruluş : TÜBİTAK
Konu : Van Ili Ve Çevresindeki Aktif Fayların Geometrisinin, Deformasyon Biçimi Ve Kaynağının Belirlenerek, Bölgenin Sismotektonik Modelinin Oluşturulması
Ekip : Tahir Serkan Irmak
Başlangıç Tarihi : 2013
Bitiş Tarihi :
 
Destekleyen Kuruluş : TÜBİTAK
Konu : Kocaeli- Gölcük- Değirmendere Beldesi Kentsel Afet Risk Yönetimine Dair Tehlike Analizinin Saptanması Projesi
Ekip : Tahir Serkan Irmak
Başlangıç Tarihi : 2012
Bitiş Tarihi : 2014
 
Destekleyen Kuruluş : BAP
Konu : Honaz (Denizli) Grabeni depremlerinin moment tensor analizi
Ekip : Tahir Serkan Irmak
Başlangıç Tarihi : 2010
Bitiş Tarihi : 2011
 
Destekleyen Kuruluş : TÜBİTAK
Konu : Aktif Dalma Batma Zonlarında Meydana Gelen Depremlerin Kaynak Mekanizması Parametreleri, Kayma/Yırtılma Dağılımları ve Matematiksel Tsunami Simülasyonları
Ekip : Ergin Ulutaş
Başlangıç Tarihi : 2015
Bitiş Tarihi : 2017
 
Destekleyen Kuruluş : BAP
Konu : Manyetik Ölçümlerle Aktif Fayların Belirlenmesi.
Ekip : İbrahim Sertçelik, Fadime Sertçelik
Başlangıç Tarihi : 2000
Bitiş Tarihi :
 
Destekleyen Kuruluş : BAP
Konu : İzmit Körfezinin Kuzeyindeki Bir Bölgenin Tektonik Yapısının Manyetik Prospeksiyon Yöntemiyle Araştırılması
Ekip : İbrahim Sertçelik
Başlangıç Tarihi : 2000
Bitiş Tarihi :
 
Destekleyen Kuruluş : TÜBİTAK
Konu : Düşey Elektrik Sondajı ve Manyetotellürik Verilerinin Parçacık Sürü Optimizasyonu
Ekip : Ertan Pekşen, Türker Yas
Başlangıç Tarihi : 2011
Bitiş Tarihi : 2012
 
Destekleyen Kuruluş : BAP
Konu : Sapanca Gölü Güneyindeki Çökellerin Tektono-Sedimantolojik Özelliklerinin Jeolojik, Manyetik ve Rezistivite Yöntemi ile Araştırılması
Ekip : Bülent Oruç, Ertan Pekşen
Başlangıç Tarihi : 2005
Bitiş Tarihi :
 
Destekleyen Kuruluş : BAP
Konu : Doğu Marmara Bölgesinin Derin Tektonik Yapısının EGM08 Gravite Verileri ve Sismik Tomografi Yöntemiyle Modellenmesi
Ekip : Bülent Oruç
Başlangıç Tarihi : 2014
Bitiş Tarihi : 2016