Başlıksız Belge
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ' NÜ TANIYALIM

Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 1979 yılında Kocaeli Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (DMMA), Temel Bilimler Fakültesi içerisinde kurulmuştur. İlk öğrencilerini 1980 yılında almaya başlamış, 1982 yılında Kocaeli Mühendislik Fakültesi olarak Yıldız Üniversitesi'ne bağlanmıştır. İlk mezunlarını 1984 yılında vermiştir. Diğer bölümler gibi Jeofizik Bölümümüzün de hızlı gelişimi 1992 yılında Kocaeli Üniversitesinin kuruluşu ile olmuştur. Bir bölümün kalitesi öğretim seviyesi, araştırma kapasitesi gibi birkaç yönden tanımlanır. Bölümümüz akademik personel sayısı olarak oldukça iyi düzeydedir. Üç profesör, altı doçent, dört yardımcı doçent olmak üzere toplam 13 öğretim üyesi ve beş araştırma görevlisi ile ülkemizdeki en güçlü kadrolardan birine sahibiz.

17 Ağustos 1999 depremi Üniversitemizde ağır hasarlara yol açmıştır. Bu durumdan bölümümüz de olumsuz yönde etkilenmiştir. Bölümümüz 2007 yılı Ağustos ayında Umuttepe Merkez Yerleşkesi içerisinde Mühendislik Fakültesinin A bloğunda, çalışma odaları, laboratuvarlar ve dersliklerin bulunduğu 2500 m2'lik kapalı alana taşınmıştır. Bu tarihten itibaren eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarına burada devam etmektedir.

Jeofizik Mühendisliği yerkürenin fiziksel alanındaki değişimleri ölçerek yer içinin bilinmeyenlerini çözmeye çalışan bir bilimdir. Yeraltı kaynaklarının aranmasında etkin yöntemler kullanarak ülke kalkınmasında önemli katkılar sağlar. Depremlerin oluşum süreçlerini inceler ve deprem konusunda temel afet bilincinin oluşturulmasında rol oynar.

Jeofizik Mühendisliği lisans programında 4 yıllık örgün öğretim verilmektedir. Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, öğrenciler isteğe bağlı olarak bir yıl boyunca İngilizce hazırlık öğretimi almaktadırlar. Öğrenciler, üniversitemizin Matematik, Fizik, İnşaat Müh., Çevre Müh., Jeoloji Müh. ve Harita Müh. bölümlerinde Çift Anadal Programlarına (ÇAP) kayıt yaptırabilmektedirler. Ayrıca yurt içi (FARABİ) ve yurt dışı (ERASMUS) anlaşmalı Üniversitelerle öğrenci değişim programlarına katılabilmektedirler.

Bölümümüzün en önemli özelliklerinden bir tanesi sürekli proje üreten, ulusal ve uluslar arası bilimsel ve mühendislik projeleri yapan bir ekibe sahip olmasıdır. Ulusal projelerimiz; üniversitemizin Araştırma Fonu kaynaklı çoğunlukla lisansüstü öğrencilerimizin tez çalışmalarının desteklendiği projeler, TÜBİTAK ve DPT tarafından desteklenen yüksek bütçeli araştırma projeleridir. Uluslar arası projelerimiz Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere ile ortaklıklarımız çerçevesinde sürdürülmektedir. Özellikle Avrupa Birliği’ nin sunduğu olanaklardan sonuna kadar yararlanma çabası sürdürülmektedir. Bu çerçevede Almanya’dan Kiel Christian-Albrechts Üniversitesi, Potsdam Üniversitesi-GFZ (GeoForschungsZentrum) ile ERASMUS projesi kapsamındaki ikili anlaşmalarımız ile öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Bu anlaşmalarımız çerçevesinden her yıl lisans öğrencilerimiz birer yarıyıl ve lisansüstü öğrencilerimiz birer yıllığına bu üniversitelere giderek bilgi ve deneyimlerini artırabilmektedirler. Bu anlaşmalar sayesinde tüm lisansüstü öğrencilerimiz yurtdışı deneyim kazanma fırsatı bulabilmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve yeraltındaki kültürel varlıkların ortaya çıkarılmasını amaçlayan European Union Intensive Programme, International Course on Archaeo Geophysics-INCA yaz okulu projesi, Kocaeli Üniversitesi, Kiel Christian-Albrechts Üniversitesi ve Bratislava Comenius Üniversitesi ortaklığı ile sürdürülmektedir. Proje kapsamında 2008 yılında İznik’te, 2009 yılında Slovakya'da ve 2010 yılında Almanya'da etkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bölümümüzün yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü kısaca ARMUTLU Projesi olarak adlandırdığımız GFZ ile birlikte yürüttüğümüz projesi diğer projeler içerisinde en ağırlıklı ele aldığımız çalışmadır. Bu projede 27 adet deprem istasyonu çalıştırılmaktadır. Bölümümüz bu yönü ile Türkiye’ de tektir. Ülkemizde hiç bir Üniversite, araştırmalarında bu kadar çok sayıda deprem istasyonu işleterek tüm işlemleri kendi başına gerçekleştirememektedir. Bu açıdan Jeofizik Mühendisliği bölümümüz ülkemizde ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Rektörlüğümüze bağlı Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezimiz (YUBAM) bölümümüzün öğretim elemanlarının ağırlıklı olarak yer aldığı önemli bir araştırma merkezidir. Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alan ilimiz için deprem, öncelikli araştırma konusu olmaktadır. Bölümümüz bu güne kadar beş adet Uluslararası Deprem Sempozyumunu yüksek katılımla ve başarıyla düzenlemiştir.