Başlıksız Belge
 
DEPREM SEMPOZYUMLARI

2003-2015 yılları arasında bölümümüz öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından beş adet deprem sempozyumu düzenlenmiştir. Deprem olgusunun tüm yönleriyle tartışıldığı sempozyumlar, kapsadığı disiplinler bakımından ülkemizde tek olma özelliğini taşımaktadır.