Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı


Başkan Prof. Dr. Nevcihan DURU


Sevgili Öğrencilerimiz


Üniversite ve bölüm tercihi geleceğinize yönelik aldığınız en önemli kararlardan biridir. Gelecekte başarılı ve nitelikli JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ olmanız için her türlü desteği göreceğinizden şüphe duymayınız.


Ülkemiz yerbilimleri açısından doğal bir laboratuar özelliğindedir. Jeofizik mühendisliği, arazide ölçü alımları ve sonrasında veri yorumları ve analizleri ile sıkıcılıktan uzak ve yeni keşiflerin yapılabilmesine olanak sağlayan bir bilimdir. Bu alana ilgi duyanlar için jeofizik mühendisliği bölümümüz oldukça aktif ve dinamik yapısı olan bir bölümdür. Bölümümüzde araştırma merkezimiz, laboratuarlarımız ve arazi uygulamalarında kullanılan cihazlarımızla kendinizi geliştirirken, aynı zamanda veri işleme, yorumlama, yer içi modelleme ve çeşitli yazılımları kullanma temel bilgi ve yetenekleri kazanabileceğiniz çok yönlü ve odaklanmış bir öğretim sürecinden geçmiş olacaksınız.


Mezun olduğunuzda iş bulma kaygılarınızı ortadan kaldırmak için olanaklar sunmaktayız. İlk yıllarınızdan itibaren sizleri hem özel sektör hem de kamu sektörüyle tanıştırarak, uygulamacıların dünyasını doğrudan gözlemlemenizi sağlıyoruz. Son sınıfa geldiğinizde iş yerinde mühendislik eğitimiyle (İME), örneğin zemin araştırmaları, yeraltı kaynaklarını arama ve depreme yönelik analizlerle uygulama ağırlıklı çalışmalara katılıyorsunuz. Beklentimiz kaygılarınızı bir yana bırakarak, sizleri geleceğe hazırlamak amacıyla bölümümüzde hazırladığımız fırsatları iyi değerlendirmenizdir. Sizlerin başarısı, bizlerin de başarısı olacaktır.


Prof. Dr. Bülent ORUÇ
Jeofizik Mühendisliği Bölüm BaşkanıDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors