Anabilim Dalları

Anabilim Dalları

Uygulamalı Jeofizik Ana Bilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Doç. Dr. İbrahim SERTÇELİK (Anabilim Dalı Bşk.) 1009 303 3108 isert
Dr. Öğr. Üyesi Ertan PEKŞEN 1022 303 3119 ertanpeksen
Doç. Dr. Tekin YEKEN (35/b) 1004 303 3103 tyeken
Arş. Gör. Dr. İsmail KAPLANVURAL 1029 303 3125 kaplanvural
Arş. Gör. Doğukan DURDAĞ  1010 303 3117 dogukan.durdag


Yer Fiziği Ana Bilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Prof. Dr. Şerif BARIŞ (Ana Bilim Dalı Bşk.) 1024 303 3121 sbaris
Prof. Dr. Bülent ORUÇ 1006 303 3105 bulent.oruc
Doç. Dr. Mücella CANBAY 1020 303 3109 mucella
Dr. Öğr. Üyesi Metin AŞÇI 1019 303 3106 masci
Arş. Gör. Dr. Deniz ÇAKA  1039 303 3090 caka


Sismoloji  Ana Bilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Prof. Dr. Fadime SERTÇELİK (Ana Bilim Dalı Bşk.) 1023 303 3107 fasert
Doç. Dr. Ergin ULUTAŞ 1007 303 3116 ergin
Doç. Dr. Tahir Serkan IRMAK 1021 303 3118 irmakts
Dr. Öğr. Üyesi  Berna TUNÇ 1025 303 3122 berna
Arş. Gör. Evrim YAVUZ  1008 303 3124 evrim.yavuz
Arş. Gör. Hamdullah LİVAOĞLU 1001 303 3113 hamdullah.livaoglu
Arş. Gör. Mahmure Ezgi ERKAN 1030 303 3112 ezgi.bakir


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors